Karvian kunta sanoin ja luvuin

Karvia sijaitsee Satakunnan pohjoisimpana, rajoittuen Etelä-Pohjanmaahan ja Pirkanmaahan. Naapurikuntia ovat Kankaanpää, Kauhajoki, Kurikka ja Parkano.

Karvia sijoittuu Suomen selälle, korkein kohta kohoaa 186 metriä meren pinnan yläpuolelle Kauraharjussa. Maisema muodostuu kangasmetsistä pohjavesialueineen ja suoalueista turvetuotantoineen. Järvet ja joet halkovat maisemaa. Alkuperäiselinkeinojen säilyminen Karviassa näkyy viljavina peltoaukeina ja laiduntavina karjoina.

Karvian keskusta on sijoittunut Kirkkojärven rantamille. Asutus jakautuu taajamaan ja kyliin joita ovat Kantti, Sarvela, Ämmälä, Sara, Karviankylä, Alkkia ja Suomijärvi.

Asukkaat työllistyvät Karviassa pääosin maatalouden, palveluiden ja pienteollisuuden aloilla.

 

Kunnan vaakuna

Sisäasiainministeriö myönsi 28.3.1956 Karvian kunnalle oikeuden käyttää taiteilija Olof Eriksonin suunnittelemaa kunnanvaakunaa, jonka vaakunaesitys kuuluu: ”Sinisessä kentässä kuusikuroisen tyviön yläpuolella linnake, kaikki kultaa.”

Sininen kenttä ja kuusikoro kuvaavat Karvian luontoa ja linnake sotilaskarkurien kiinniottopaikaksi rakennettua Kyrön Skantzia, joka sijaitsi Kantissa, Karvianjoen ja Kyrönkankaantien risteyksessä.

Kunta lukuina

Perustettu1865
Pinta-ala502 km2
Metsäala13 289 ha
Peltoalan. 8 200 ha
Vesiala16,5 km2
Asukkaita229031.12.2021
Yrityksiän. 189
Maatilojan. 243