Talousarviot

Karvian kunnan talousarvio vuodelle 2023 Ja taloussuunnitelma 2024-2025

Karvian kunnan talousarvio vuodelle 2022 Ja taloussuunnitelma 2023 2024

Karvian kunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

Karvian kunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

Karvian Kunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

Karvian kunnan talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

Karvian kunnan talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018 – 2019

Karvian kunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017 – 2018

Tasekirja/toimintakertomus

Karvian kunnan tasekirja/toimintakertomus 2015

Karvian kunnan tasekirja/toimintakertomus 2016 

Karvian kunnan tasekirja toimintakertomus 2017

Karvian kunnan tilinpäätös/toimintakertomus 2018

Karvian kunnan tilinpäätös toimintakertomus 2019

Karvian kunnan tilinpäätös toimintakertomus 2020

Karvian kunnan tilinpäätös toimintakertomus 2021

Karvian Kunnan tilinpäätös toimintakertomus 2022

Tilintarkastuspöytäkirjat

Tilintarkastuspöytäkirja Karvian kunnan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle vuoden 2017 tilintarkastuksesta

Tilintarkastuspöytäkirja Karvian kunnan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle vuoden 2018 tilintarkastuksesta

Tilintarkastajan raportti Karvian kunnan vuoden 2020 tilintarkastuksesta

Tilintarkastajan raportti Karvian kunnan vuoden 2021 tilintarkastuksesta

Tilintarkastuskertomukset

Tilintarkastuskertomus 2017 Karvian kunnanvaltuustolle

Tilintarkastuskertomus 2018 Karvian kunnanvaltuustolle

Tilintarkastuskertomus 2019 Karvian kunnanvaltuustolle

Tilintarkastuskertomus 2020 Karvian kunnanvaltuustolle

Tilintarkatuskertomus 2021 Karvian kunnanvaltuustolle

Tilintarkastuskertomus 2022 Karvian Kunnanvaltuustolle

 

Arviointikertomukset

Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomus

Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus

Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomus

Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomus

Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2019 Arviointikertomus

Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus

Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin arviointikertomukset

Satasairaala Arviointikertomus 2019