Lautakunnat 2021-2025

 

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Jäsenet: Varajäsenet:
Lepistö Jari, pj Välimäki Hilma
Koivuniemi Tanja, vpj Lentovaara Joni
Ohrankämmen Jukka Kannisto Jari

 

Keskusvaalilautakunta

Valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta.
Kunnanvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet.

Keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalien järjestämiseen osallistuvat vaalilautakunta ja vaalitoimikunta, joiden kummankin jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanhallitus.

Jäsenet: Varajäsenet kutsujärj.:
Myllyviita Atte, pj Niskala Eija
Sievi-Korte Sirpa, vpj Lundström Tomas
Mustajärvi Markus Pukkila Esa
Ylilammi Yrjö Kivistö Esko
Välimäki Pirkko Hietakoivisto Marita

 

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuksen järjestäminen

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan 1 momentin mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Tähän järjestämiseen kuuluvat mm tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen ja tilintarkastuksen pianopisteiden määrittely.
Lain 73.2 §:n mukaan tilintarkastajan on noudatettava valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Tarkastuslautakunnalla voidaan katsoa olevan poliittinen vastuu tilintarkastuksen asianmukaisesta toteutumisesta.
Lautakunnassa käsiteltäviin asioihin eivät kuulu tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja sitä tarkentavat työohjelmat.
Niiden sisällöstä tilintarkastaja voi käydä keskusteluja tarkastuslautakunnan kanssa.

Jäsenet: Varajäsenet:
Kangas Kaija, pj Tuuliniemi Paavo
Välimäki Hilma, vpj Välimäki Pirkko
Ohrankämmen Jukka Aho Anne
Holkko Merja Mäkinen Sirkka
Törmä Ilmo Myllyviita Atte
Karhu Ilari tilintarkastaja

 

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisesta.

Jäsenet: Varajäsenet:
Lepistö Jari, pj Isokallio Sari
Koivuniemi Mika, vpj Kuronen Juha
Lundström Tomas Salminen Elina
Kyyhkyharju Elina Niskala Pekka
Taskinen Tiina Laitila Sami
Anttila Johanna Mäntyjoki Jatta
Raadel Katrin Ylinentalo Kari
Rinne Juha Mustajärvi Markus
Väliaho Ari Luodetlahti Päivi
Hosiasluoma Tarja esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Ruuhikorpi Milla maaseutusihteeri
Kannisto Jari kunnanhallituksen edustaja
Nevala Ilona nuorisovaltuuston edustaja

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat hallinto, peruskoulu, esiopetus, muu opetus, kansalaisopisto ja kirjastotoimi sekä uutena varhaiskasvatus.

Peruskoulu ja hallinto

Karvian koululaitoksen tavoitteena on kasvattaa itsetunnoltaan terveitä ja eteenpäin pyrkiviä nuoria, jotka oppivelvollisuutensa aikana suorittavat perusopetuksen oppimäärän. Heillä tulisi olla sellaiset tiedot ja taidot, että he saavuttavat omalle kehitykselleen ja kyvylleen riittävän vaativan jatkokoulutuspaikan, jossa he suorittaisivat vähintään toisen asteen tutkinnon.

Esiopetus

Esiopetuksen toiminta-ajatuksena on eheyttävä kokonaisuuksiin pyrkivä opetus ja kasvatus yhdessä kotien kanssa, ottaen huomioon oppilaan yksilöllisen kehityksen. Opetusta annetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Opetusta on järjestettävä kunnan toimesta, mutta huoltaja päättää osallistumisesta.

Muu koulutus (taiteen perusopetus ja musiikki)

Taiteen perusopetus on pitkäjänteistä, monipuolista harrastustoimintaa, joka jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on kehittää lapsen ja nuoren kuvallista ilmaisua, tietoja ja taitoja sekä myös kriittistä arviointia tietotulvaan. Karviassa sitä toteutetaan ostopalveluna Petäjä-opistolta.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston päämääränä on tuottaa kuntalaisille mahdollisuus mielekkäisiin harrastuksiin ja opiskeluun.
Petäjä-opisto järjestää opintoja Karviassa.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimen tehtävänä on tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedonhankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta.

Jäsenet: Varajäsenet:
Huhdanmäki Tuire, pj Liikala Ari
Salo Merja, vpj Tuuliniemi Teemu
Lähdekorpi Marko Laitila Marika
Viitala Ilkka Haavisto Jonna
Tuuliniemi Päivi Kytömäki Arja
Santahuhta Jaakko Koivisto Teppo
Välimäki Pirkko Valkama Mirva
Sillanpää Mika esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Koivuniemi Tanja kunnanhallituksen edustaja
Seppä Aleksi nuorisovaltuuston edustaja

Vapaa-ajanlautakunta

Vapaa-ajanlautakunnan alaisuuteen kuuluvat: liikuntatoimi, raittiustoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja museotoimi.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella ja kehittää uusia liikuntapaikkoja sekä vastata hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, hoidosta ja käytöstä sekä kannustaa erilaisiin tempauksiin kuntalaisia terveysliikunnan pariin ja huolehtimaan omatahtoisesta liikunnasta.

Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välittömästi että välillisesti paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä kyläyhteisöjä.

Raittiustoimi

Raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta paikkakunnalla yhteistyötahojen ja kunnallisen päihdetyöryhmän kanssa.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotoiminnalle.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kulttuuri- ja kotiseututyötä sekä vastata kotiseutumuseon ja ulkomuseoalueen hoidosta sekä kunnossapidosta.

Museotoimi

Karvian museotoimen tavoitteena on säilyttää karvialaista kotiseutuperinnettä ylläpitämällä kotiseutumuseota ja ulkomuseoaluetta.

Jäsenet: Varajäsenet:
Tuuliniemi Kari, pj Lentovaara Joni
Nevala Eija, vpj Välimäki Hilma
Marttila Rami Kangas Kaija
Törmä Jukka Hautaluoma Mira
Heiniluoma Saana Vainionpää Joni
Heiniluoma Saija Koskinen Piia
Aho Anne Tuuri Henri
Ala-Rämi Sirpa esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Ala-Kantti Soile kunnanhallituksen edustaja
Hietaluoma Juulia nuorisovaltuuston edustaja

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisistä töistä.

Lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen hallinto ja suunnittelu, talonrakennus, liikenneväylät ja yleiset alueet, kiinteät rakenteet ja laitteet, kiinteistöt ja liikelaitokset.

Lisäksi lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluu yksityistietoimi, johon sisältyy kunnan avustuksien jako, neuvontatyö, tarkastukset ja muut yksityistielain edellyttämät päätökset.

Jäsenet: Varajäsenet:
Savioja Tapio, pj Ruhkala Reetta
Lentovaara Joni, vpj Seppä Anssi
Louhisuo Jori Ylinen Ritva
Liikala Jenna Suoneva Eetu
Haavisto Jonna Suominen Joonas
Hietaluoma Jaakko Hietaluoma Irmeli
Hirvisaari Tarja Santahuhta Jaakko
Aalto Kari Lamminmäki Raimo
Hietakoivisto Marita Peltoniemi Susanna
Tala Antti pöytäkirjanpitäjä
Halme Matti rakennuspäällikkö
Koivumäki Jyrki kunnanhallituksen edustaja
Mustajärvi Aada nuorisovaltuuston edustaja