Karvian kunnan internet –sivuille tallennetaan ulkolaiselle työvoimalle tarkoitettuja tiedotteita,
kuten esimerkiksi maahan saapumisesta, oleskeluluvasta, asumisesta, asettumisesta kunnan asukkaaksi,
työn tekemisestä sekä oikeuksista ja velvollisuuksista kunnan asukkaana.
Tutustu ulkolaiselle työvoimalle tarkoitettuihin tiedotteisiin Karvian kunnan internetsivuilla osoitteessa:
www.karvia.fi/foreignworkes

Lisää tietoa löytyy kansiosta, joka on kunnantalon internet-pisteessä vapaasti tutkittavissa.