Kunnan tukimuodot yrittäjille

Tukea myönnetään kunnassa toimiville yrityksille valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.
Siinä tapauksessa että yritys/yrittäjä hakee markkinointitukea, koulutustukea tai saa palvelusetelin,
on tuki enintään 1000 €/vuosi.
Kesätyöllistämistukea voi em. yrittäjä edellä mainitusta tuesta huolimatta saada.

Markkinointituki

Markkinointitukea yrityksen markkinoinnin kehittämiseen myönnetään 50% verottomista
markkinointikustannuksista, kuitenkin enintään 1000 €/vuosi.
Avustus maksetaan kuittia vastaan jälkikäteen.

Koulutustuki

Yrittäjän toimialaan liittyvien koulutusten kohdalla korvataan verottomista kurssimaksuista 50%,
enintään 1000 €/vuosi. Avustus maksetaan kuittia vastaan jälkikäteen.

Nuorten kesätyöllistämistuki

Nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään yrittäjille, jotka ovat työllistäneet karvialaisen 15 – 24 vuotiaan nuoren
vähintään 4 viikon ajaksi. Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä.

Tuen suuruus on 500 € kesätyöntekijää kohti. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden työsuhteiden
perusteella. Tukihakemukset tulee palauttaa 31.5. (kuluvaa vuotta) mennessä Karvian kuntaan.
Kesätyöllistämistuen hakemisesta ilmoitetaan kunnan www-sivuilla ja facebookissa.

Hakemusten määrästä riippuen, tukea maksetaan yhden tai useamman kesätyöntekijän osalta yritystä kohti.
Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakas yrityksessä. Avustus maksetaan jälkikäteen ja hakemukseen on
liitettävä kuittijäljennökset suoritetuista maksuista tai muu selvitys toimenpiteen toteutumisesta.

Kesätyöllistämishakemus

Palveluseteli

Palveluseteli on mahdollista myöntää kunnan alueella toimiville sekä aloitteleville yrityksille.
Palveluseteleitä voidaan myöntää enintään 1000 €, vuosittain/saaja

Palveluseteliä voidaan käyttää esim. seuraavissa tapauksissa:

 • yrityksen perustamisprosessin erityiskysymykset (verotus, apporttiomaisuus, sopimukset, selvitykset,
  yhtiöjärjestykset ja -sopimukset)
 • yritysmuodon muutokset
 • hinnoittelu
 • energianeuvonta
 • hallitustyöskentelyn ja johtamisen kehittäminen
 • omistajanvaihdos
 • talousneuvonta

Palveluseteliä voidaan käyttää myös markkinoinnin kehittämiseen ja asiakkuuksien kartoitukseen tai
muuhun yrityksen kehittämiseen liittyvään toimintaan. Ne tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jona ne on myönnetty.
Tuettavan yrityksen kotipaikkana tulee olla Karvia.
Avustukset myönnetään kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä

Yrittäjäkoulutukset

Yrittäjät voivat esittää koulutustoivomuksiaan kuntaan.
Koulutusta järjestetään esim. yrittäjien aamukahvitilaisuuksien yhteydessä tai iltakoulutuksena.

Alkavien yrittäjien neuvonta ja tuet

Maksuton neuvonta sisältää:

 • aloitusneuvonnan
 • rahoitusneuvonnan
 • starttirahaneuvonnan
 • tilapalvelut
 • omistajanvaihdospalvelut
 • hankeneuvontaa
 • ilmaista neuvontaa ja tukea annetaan liikeidean kehittämiseen, kannattavuuslaskelmien tekoon,
  rahoitustarpeen arviointiin, yritysmuotojen vaihtoehtojen punnitsemiseen, perustamisasiakirjojen
  laadintaan sekä tehdään starttiraha-lausuntoja

Toimitilapalvelut

Kunnan toimitila-asioissa yhteys kunnanjohtajaan.
Yrittäjä voi lähettää myydään/vuokrataan tms. ilmoituksensa jpeg-kuvan kera osoitteella karvia(o)karvia.fi.
Omat yhteystiedot oltava ilmoituksessa tulevia asiakastiedusteluja varten.

Yrittäjien ja elinkeinojen kehittämisen julkisen palveluverkon kuvaus

Karvian kunta kuuluu osana palveluverkostoon, johon kuuluu mm. Satakunnan TE-toimisto,
ProAgria Satakunta, Sataedun ammattiopisto ja aikuiskoulutus, Prizztech Oy, Finnvera Oyj, Satakunnan oppisopimustoimisto, Tekes, ELY-keskus sekä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry.
Yrittäjän lähtökohdista ja tarpeista kartoitetaan, ovatko esim. strattiraha, kehittämis- ja investointituet mahdollisia.
Tärkeää on tiedostaa julkisen sektorin verkostomainen toiminta ja eri toimijoiden palvelut.