Kunnan elinkeinopolitiikka

Yrittäjyys on pienen kunnan voimavaroista tärkein ja yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö tulee toimia saumattomasti. Yrittäjien hallitus ja kunnanhallitus kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kouluissamme on toteutettu yrittäjyyskasvatusta ja jatkossa tullaan panostamaan myös koulun ja yrittäjien yhteistyöhön. Elinvoimalautakunnan talousarviossa varataan vuosittain rahaa yrittäjien koulutus- ja markkinointitukeen sekä kesätyöllistämistukeen. Yrittäjille järjestetään toiveiden ja tarpeiden mukaista koulutusta ja yrittäjiä tavataan säännöllisesti esim. aamukahvitilaisuuksissa.  Koulutusta järjestetään niin alkaville kun jo toiminnassa oleville yrittäjille. Yrittäjiltä toivotaan vinkkejä koulutustarpeesta.

Työpaikkojen säilyttämisen ja lisäämisen kannalta olennaisinta on yrittäjyys ja siihen kannustaminen. Työvoimaa hakeva yrittäjä tai työpaikkaa etsivä voivat halutessaan jättää yhteystietonsa ja toiveensa myös kuntaan. Haluamme edesauttaa työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamista myös omalla toiminnallamme.

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö tuottaa työpajatoimintaa ja Karviassa toimii puutyö- ja tekstiiliosast,  kierrätyskeskus Moon Karviasta -myymälä.

Kunnanjohtajan toimenkuvaan kuuluu myös yrittäjyyden edistäminen ja kunnanjohtaja toivottaa tervetulleeksi kaikki yrittäjät tai yrittäjyyttä suunnittelevat keskustelemaan toiveistaan, suunnitelmistaan tai ongelmistaan. Kaikenlaiset vinkit ja ajatukset ovat tervetulleita.

Yhteydenotot:

kunnanjohtaja
Tarja Hosiasluoma
puh. 0400 221 900
tarja.hosiasluoma(at)karvia.fi