Värikylpy Iltaruskon palvelukeskuksessa klo 13.30, Annakodilla klo 15.00.
Vapaa-aikatoimi