EI MEIDÄN ÄITI
Heik­ki Luo­man käsi­kir­joit­ta­ma Fars­si­ko­me­dia elä­män ennak­ko­luu­lois­ta.
Kar­vias­sa kesä­kuul­la 2022 Kult­tuu­ri­kes­kus Skantzin näyt­tä­möl­lä.
Saa­ko van­ha­kin rakas­tua ja rakas­taa? Kysy­mys, joka vaa­tii vastauksen.

Onko juu­ri 60 täyt­tä­neen ter­veen nai­sen vie­tet­tä­vä les­kek­si jää­ty­ään elä­män­sä yksin?
Onko 60 vuo­ti­aan kysyt­tä­vä lupa lap­sil­taan omiin toi­min­toi­hin­sa ja rat­kai­sui­hin­sa?
Onko 60 vuo­tias ihmi­nen työ­nan­ta­jal­leen rasi­te vai rik­kaus? Onko sekä fyy­si­ses­ti, että psyyk­keel­tään
ter­ve 60 vuo­tias ihmi­nen van­hus ja “ongel­ma­jä­te”, joka ei enää itse­näi­ses­ti kyke­ne tai saa hoi­taa omia asioi­taan?
Onko 60 vuo­tias lii­an van­ha oppi­maan uusia toi­min­ta­mal­le­ja? Onko 60 vuo­ti­aan lupa rakas­tua ja tul­la rakastetuksi?

Näi­tä vah­vo­ja ennak­ko­luu­lo­ja ja käsi­tyk­siä ruo­di­taan hyvän huu­mo­rin kei­noin esi­tyk­ses­sä ja saa­daan kat­so­ja poh­ti­maan
yhä edel­leen­kin val­lit­se­via mie­li­pi­tei­tä ja ennak­ko­luu­lo­ja. Elä­män­ma­kui­nen esi­tys antaa vas­tauk­sia kysy­myk­siin ja tuo
myös esiin usei­ta ihmi­sen peri­syn­te­jä ahneu­des­ta kateu­teen, röyh­key­des­tä rahan tavoitteluun!

Pääl­lim­mäi­se­nä kui­ten­kin suu­ret tun­teet, jois­ta suu­rin on RAKKAUS!”
https://kesateatterit.fi/karvia-karvian-kesateatteri/#:~:text=2022%3A,suu%C2%ADrin%20on%20RAKKAUS!

Esitykset:

Ma 20.6. klo 18.00
Ti 21.6. klo 18.00
Ke 22.6. klo 18.00
Su 26.6. klo 18.00
Ti 28.6. klo 18.00
Ke 29.6. klo 18.00
To 30.6. klo 18.00
Pe 1.7. klo 18.00
La 2.7. klo 14.00 ja klo 18.00

Liput 25 € (alle 15 v. vapaa pääsy) sis. väliaikatarjoilu
yli 10 hlön ryhmät 22 €/hlö

Tiedustelut ja varaukset 044 351 0610 varmimmin klo 10 – 14 tekstiviestillä 24/7 tai
willikansa@luukku.com

Tekijänoikeudet: Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry
Tuottajat: Poikkitaiteilijat ry, Karvian teatteriyhdistys ry