EI MEIDÄN ÄITI
Heik­ki Luo­man käsi­kir­joit­ta­ma Fars­si­ko­me­dia elä­män ennak­ko­luu­lois­ta.
Kar­vias­sa kesä­kuul­la 2022 Kult­tuu­ri­kes­kus Skantzin näyt­tä­möl­lä.
Saa­ko van­ha­kin rakas­tua ja rakas­taa? Kysy­mys, joka vaa­tii vastauksen.

Onko juu­ri 60 täyt­tä­neen ter­veen nai­sen vie­tet­tä­vä les­kek­si jää­ty­ään elä­män­sä yksin?
Onko 60 vuo­ti­aan kysyt­tä­vä lupa lap­sil­taan omiin toi­min­toi­hin­sa ja rat­kai­sui­hin­sa?
Onko 60 vuo­tias ihmi­nen työ­nan­ta­jal­leen rasi­te vai rik­kaus? Onko sekä fyy­si­ses­ti, että psyyk­keel­tään
ter­ve 60 vuo­tias ihmi­nen van­hus ja “ongel­ma­jä­te”, joka ei enää itse­näi­ses­ti kyke­ne tai saa hoi­taa omia asioi­taan?
Onko 60 vuo­tias lii­an van­ha oppi­maan uusia toi­min­ta­mal­le­ja? Onko 60 vuo­ti­aan lupa rakas­tua ja tul­la rakastetuksi?

Näi­tä vah­vo­ja ennak­ko­luu­lo­ja ja käsi­tyk­siä ruo­di­taan hyvän huu­mo­rin kei­noin esi­tyk­ses­sä ja saa­daan kat­so­ja poh­ti­maan
yhä edel­leen­kin val­lit­se­via mie­li­pi­tei­tä ja ennak­ko­luu­lo­ja. Elä­män­ma­kui­nen esi­tys antaa vas­tauk­sia kysy­myk­siin ja tuo
myös esiin usei­ta ihmi­sen peri­syn­te­jä ahneu­des­ta kateu­teen, röyh­key­des­tä rahan tavoitteluun!

Pääl­lim­mäi­se­nä kui­ten­kin suu­ret tun­teet, jois­ta suu­rin on RAKKAUS!”
https://kesateatterit.fi/karvia-karvian-kesateatteri/#:~:text=2022%3A,suu%C2%ADrin%20on%20RAKKAUS!

Esitykset:

Su 26.6. klo 18.00
Ti 28.6. klo 18.00
Ke 29.6. klo 18.00
To 30.6. klo 18.00
Pe 1.7. klo 18.00
La 2.7. klo 14.00 ja klo 18.00

Liput 25 € (alle 15 v. vapaa pääsy) sis. väliaikatarjoilu
yli 10 hlön ryhmät 22 €/hlö

Tiedustelut ja varaukset 044 351 0610 varmimmin klo 10 – 14 tekstiviestillä 24/7 tai
willikansa@luukku.com

Tekijänoikeudet: Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry
Tuottajat: Poikkitaiteilijat ry, Karvian teatteriyhdistys ry