Keskushallinto

Keskushallinnossa toimivat kunnanjohtaja ja kunnansihteeri, kirjanpitäjä, apulaiskirjanpitäjä, palkanlaskija ja palkanlaskija-arkistonhoitaja sekä neuvonnan toimistosihteeri.

Kunnan kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan siis keskitetysti keskushallinnossa. Kunnantalon neuvonta, jossa sijaitsee kunnan puhelinvaihde, palvelee kunnan henkilöstöä ja kaikkia ulkopuolisia sidosryhmiä.

 

Tarja Hosiasluoma0400221900
kunnanjohtajatarja.hosiasluoma@karvia.fi
Kati Ojaniemi
0447727520
vs. kunnansihteerikati.ojaniemi@karvia.fi
Neuvonta02572790
karvia@karvia.fi