Petäjä-opisto on seudullinen kansalaisopisto Länsi-Pirkanmaalla ja Pohjois-Satakunnassa.
Opiston palveluihin Karviassa kuuluu myös taiteen perusopetus (Pisama-kuvataidekoulu)
Opisto toimii Hämeenkyrön, Parkanon, Kihniön, Kankaanpään, Pomarkun ja Karvian kunnissa.
Petäjä-opisto on osa Sastamalan koulutuskuntayhtymää.

Petäjä-opiston verkkosivut

Pisama-kuvataidekoulu

Pisama-kuvataidekoulu antaa lapsille ja nuorille kuvataiteen perusopetusta.
Kuvataiteen osa-alueet ovat: kuvallinen ilmaisu, kuvallinen media, kulttuuriperintö, esineympäristö ja muotoilu,
luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt.

Opinnot koostuvat kuvataiteen perusteista 7 v. – (laajuus 4 vuotta) sekä syventävistä eli pajaopinnoista 11 v. – (laajuus 3 vuotta).
Opinnot toteutetaan yleisen oppimäärän mukaisesti ja niiden kokonaiskesto on keskimäärin 500 tuntia, jonka jälkeen saa päättötodistuksen.
Johtoajatuksena on kehittää lapsen ja nuoren valmiuksia ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan ja mielikuviaan kuvallisesti sekä sanallistamaan
työskentelyään. Eri materiaaleja ja tekniikoita opetellaan käyttämään monipuolisesti. Opetuksen sisällöt ja opetustavat on suunniteltu
oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioon ottaen.

Opetuskokonaisuudesta toiseen edetessä tavoitteet ja sisällöt monipuolistuvat ja syvenevät.

Opetuksessa käytettävät materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.

Mikäli lapsellanne on ruokavalioon, terveyteen tai oppimiseen liittyviä erityistarpeita, ota yhteyttä kurssin opettajaan ennen kurssin alkua,
jotta osaamme huomioida kunkin oppijan valmiudet.

Pia Haapala, kuvataiteet, Pisama-kuvataidekoulu puh 044 580 0523