Hyvinvointipalvelut

Kunnan hyvinvointipalveluja koordinoivan raittiustoimen tehtävänä on aktivoida kuntalaisia ja kannustaa terveisiin elintapoihin erilaisin kampanjoin sekä järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti sekä alueellisen että paikallisen hyvinvointityöryhmän kanssa. Karviassa on myös pitkät yhteistyön perinteet kolmannen sektorin toimijoiden ja terveystoimen kanssa. Ehkäisevän päihdetyön keskiössä ovat lapset ja nuoret, mutta myös kaikki kuntalaiset koko ihmisen elinkaari huomioiden. Terveysliikuntaryhmien tavoite on jakaa ajankohtaista terveystietoa, saada kuntalaiset heräämään sekä kantamaan vastuunsa omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. 

Satakunnan ehkäisevän päihdetyön vuosikello

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Vahva arki – kurssi hyvinvoinnin tueksi

 

Lisätietoja hyvinvointipalveluista antaa

Liikunta-raittiussihteeri
Sirpa Ala-Rämi p. 044 7727 402
sirpa.ala-rami@karvia.fi