Vapaa-aikalautakunta koordinoi kuntalaisille monipuolista harrastetoimintaa, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia, henkistä kasvua ja omaehtoista itsensä kehittämistä
tavoitteena yksilön elämän laadun parantaminen.
Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvat liikunta-, hyvinvointi-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, jotka ovat kunnan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin merkkejä.