Elinvoimalautakunnan tehtävänä on kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisesta. Elinvoimalautakunnassa asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä.

Elinvoimalautakunta myöntää toimialallaan avustuksia, yritystukia ja kesätyöllistämistukia määrärahojen puitteissa sekä järjestää koulutusta. Elinvoimalautakunnan alaisuuteen voidaan nimetä elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on valmistella elinvoimaisuuden kehittämiseen liittyviä asioita elinvoimalautakunnalle