Päivähoidon ohjaaja Reetta Lepistö puh. 040 182 4170
tavattavissa kunnantalolla, päivähoidon toimistossa ma – pe klo 9 – 15 sähköposti: reetta.lepisto(at)karvia.fi
Päivähoidon toimisto: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia

Sivustoa päivitetään! Pahoittelemme mahdollisesti puutteellisia tietoja.

Leikkikenttätoiminta kesällä 2021

Yhtenäiskoulu Opinpolulla esikoulun pihapiirissä 7.6. – 2.7.2021 (ei juhannusaattona 25.6.). Leikkikenttä on avoinna maanantaista perjantaihin  klo 9 – 15. Toimintaan voivat osallistua 4 – 10 -vuotiaat lapset (2011 – 2017 syntyneet).

Leikkikenttätoiminnassa järjestetään myös yksinkertainen lämmin lounasruokailu, joten ennakkoilmoittautuminen tarvitaan 17.5.2021 mennessä. Välipalaksi lapsi tuo omat eväät kotoa sekä nimikoidun vesipullon.

Aloituspäivänä huoltaja täyttää ja allekirjoittaa lapsen tiedot – lomakkeen.

Ilmoittautuminen:

Sähköinen ilmoittautuminen tästä linkistä.

Aloitusviikon jälkeen ilmoittautuminen suoraan leikkikenttävastaavalle: Titta Saarikoski 040 7392694

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista. Pedagogisen toiminnan lähtökohtana ovat lasten
mielenkiinnon kohteet sekä eri tiedon- ja taidonaloihin perustuvat oppimisen alueet. Ne on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi:
kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia toisistaan irallisia kokonaisuuksia vaan niiden aihepiirejä yhdistetään
ja sovelletaan lasten mielenkiinnonkohteiden ja osaamisen mukaisesti.

Tavoitteena on turvata lapselle toiminnan monipuolisuus, eheys ja kokonaisvaltaisuus varhaiskasvatuksen aikana. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista erilaisin työtavoin. Lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen
sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu vahvistavat toiminnallisuutta, osallisuutta ja luovuutta toiminnassa.

Lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelmään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Karviassa varhaiskasvatusta on saatavilla Päiväkoti Kissankimalluksessa.

Karvian Varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA

Varhaiskasvatuksen järjestäminen Karvian kunnassa

Päiväkoti Kissankimallus on aloittanut toimintansa 1.8.2015 kahden, kunnantalon alakerrassa
toimineen ryhmäperhepäivähoitokodin yhdistymisen myötä.
Arjen toiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten ikä- ja kehitystaso sekä lasten toiveet.

Otamme mielellämme sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita (esim. lähihoitaja tai sosionomi)
mukaan tutustumaan arkeemme ja oppimaan uutta!

Päiväkoti Kissankimallus, avoinna klo 6.30-17.00
Postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
Käyntiosoite: Välikatu 8, 39930 Karvia

Nöpölä
puh. 040 739 8662, sähköposti: nopola(at)karvia.fi
21 lapsen ryhmä, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Kisulit
puh. 040 486 4493, sähköposti: krvkisulit(at)karvia.fi
21 lapsen ryhmä, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Nuppuset Alle 3-vuotiaiden ryhmä
puh. 040 157 9850, sähköposti: nuppuset(at)karvia.fi
12 lapsen ryhmä, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Onnimanni
puh. 040 596 5781, sähköposti: onnimanni(at)karvia.fi
Iltaruskonkatu 3, 39930 Karvia
21 lapsen ryhmä, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle päivähoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatushakemuksen voi tulostaa tästä tai hakea kunnantalolta varhaiskasvatuksen toimistolta. Hakemus palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna päivähoidon ohjaajalle.

Tietoja lapsesta lomake viedään täytettynä hoitajalle/ hoitopaikkaan. Lomakkeen voit tulostaa tästä Tietoja Lapsesta Lomake

Hoitopaikka irtisanotaan kirjallisesti. Lomake

 

Varhainen ja erityinen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Karvian kunnassa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) antaen varhaista ja erityistä tukea alle kouluikäisille lapsille.

VEO toimii yhteistyössä kotien, päivähoidon, neuvolan, päiväkerhojen ja mahdollisesti muiden lasta tutkivien ja kuntouttavien
tahojen kanssa.

VEO havainnoi lapsia ja lapsiryhmiä, konsultoi päivähoidon henkilökuntaa, järjestää ohjaustuokioita lapsille ja lapsiryhmille, tekee tarvittaessa arvioita ja laatii suunnitelmia yhteistyössä kotien ja muiden tahojen kanssa.

VEO Jaana Korpi puh. 040 120 3910
Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia jaana.korpi(at)karvia.fi
Toimisto kunnantalon alakerrassa, puhelut perjantaisin, viestit/soittopyynnöt myös muulloin

Perhetyöntekijä

Karvian kunnan perhetyöntekijä avustaa karvialaisia lapsiperheitä arjessa.
Perhe voi pyytää perhetyöntekijää avuksi lastenhoitoon tai tueksi arjenhallintaan.

Lapsiperhe saattaa tarvita tukea esim. silloin, kun jompikumpi vanhemmista tai lapsi sairastaa, perheeseen syntyy vauva, perheessä on kriisitilanne
(esim. avioero) tai aina silloin, kun tuntuu, että tarvitset kuuntelijaa.

Palvelu on maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista.
Palvelun järjestää Karvian kunnan päivähoito.

Ota rohkeasti yhteyttä suoraan perhetyöntekijään puh. 040 168 5058 tai päivähoidon ohjaajaan puh. 040 182 4170.
Lisätietoja voit kysyä myös neuvolan terveydenhoitajalta.