Karvian kunta järjestää maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille sekä koulunsa myöhemmin aloittaville. Esiopetusta annetaan erillisessä esiopetusryhmässä yhtenäiskoululla. Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja ja esiopetusta annetaan viitenä päivänä viikossa klo 9-13.00, yhteensä 20 tuntia.

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Päätavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen kasvun ja kehityksen tukeminen ja oppimisedellytysten parantaminen ennen kouluikää. Avoin ja luonteva yhteistyö kotien kanssa on esiopetuksen onnistumisen edellytys.

Leikki, toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus monipuolisessa oppimisympäristössä ovat esiopetuksen menetelmiä.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa. Ilmoittautumislomakkeita saa koululta, jonne ne myös palautetaan. Kunta järjestää esiopetuksessa olevien lasten kuljetuksen, jos matka esiopetuspaikkaan on yli 3 km. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, maksu määräytyy vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Päivähoitohakemuksia saa päivähoitotoimistosta, jonne ne myös palautetaan.

 

Jaana Korpi puh. 040 120 3910
esikoulunopettaja

etunimi.sukunimi@karvia.fi

 

Esiopetuksen opetussuunnitelma