Edunvalvonta

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan oikeuksiaan sairauden, korkean iän tai muun seikan vuoksi.

Edunvalvoja puolustaa päämiehensä etua ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen. Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää maistraatti tai käräjäoikeus. Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva ja suostuva henkilö, jolla on riittävä taito ja kokemus. Usein edunvalvojana toimii tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen.
Edunvalvojaksi määrätään myös usein yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä työnsä puolesta.

Holhousviranomaisena toimii maistraatti ja edunvalvoja toimii sen valvonnassa. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa mm. tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeisiin oikeustoimiin. Maistraatti pitää myös holhousasioiden rekisteriä, josta voi tarvittaessa saada tiedon esimerkiksi siitä, kuka on tietyn henkilön edunvalvoja.

Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Karvian kunta kuuluu Porin maistraatin virka-alueeseen.

Yhteystiedot:
Maistraatti/Porin yksikkö vaihde 029 553 9410
Pohjoisranta 11 E (Puuvilla) info.lounais-suomi@maistraatti.fi
Ma – pe klo 9.00 – 16.15 www.maistraatti.fi

Satakunnan oikeusaputoimisto

Kankaanpään toimipaikka

Asiakkaita otetaan vastaan vain ajanvarauksella.
Oikeusaputoimiston lakimiehet antavat myös oikeudellista puhelinneuvontaa siihen soveltuvissa asioissa.

Käyntiosoite: Vanha virastotalo, Keskuskatu 42, 3. kerros, Kankaanpää
Postiosoite: Keskuskatu 42, 38700 Kankaanpää
Ajanvaraus: 029 566 0550
Ajanvaraus lakimiehelle: 029 566 0570
Sähköposti: satakunta.oikapu@oikeus.fi

Satakunnan käräjäoikeus

Porin oikeustalo, puh 029 564 6711
Käyntiosoite: Tullipuominkatu 5, 28100 Pori
Postiosoite: PL 154, 28101 Pori

Maanmittauslaitos

Ikaalisten toimipiste, Kauppakatu 12, 39500 Ikaalinen
Puh 029 530 1110 (valtakunnallinen)
Sähköposti: asiakaspalveu@maanmittauslaitos.fi
Yhteydenotot joko puhelimella tai sähköpostilla.

Mela

Karvian kunnantalolla on Melan asiamiehen vastaanotto ajanvarauksella.
Mela-asiamies: Asta Suoranta, puh. 029 435 266
Sähköposti: asta.suoranta@mela.fi

Satakunnan pelastuslaitos

Yleinen hätänumero 112
Pohjois-Satakunnan päivystävä paloviranomainen, puh 044 701 7462 (24 h)

Karvian paloasema
Riskunkatu 4, 39930 Karvia
Palomestari Jari Santaharju, puh 044 701 7450
Kalustonhoitaja Petri Patokoski, puh 044 701 7475

TE-palvelut

Kankaanpään toimipaikka

Avoinna ti – to klo 9 – 12 ja 13 – 16
Osoite: Keskuskatu 42, 38700 Kankaanpää
TE-puhelinpalvelut ma – pe klo 9.00 – 16.15
Henkilöasiakkaat 029 502 5500
Työnantajat 029 504 5010

Verohallinto

Porin toimipiste

Posti- ja käyntiosoite: Itäpuisto 7, 28100 Pori
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Verokortti: 029 497 000