MENUMENU

Maaseututoimi

Maaseututoimen tehtävänä on maaseutuelinkeiolain mukainen palvelu kunnassa.
Lisäksi sen tehtäviä on edistää maatalouden kehittämistä kuntatasolla ja tarjota neuvontaa erilaisissa maatalousalan kysymyksissä.

Karvian maatalous vuonna 2017

Kunnassa oli 204 tukea hakevaa maatilaa ja yhteensä 8250 ha viljeltyä peltoa. Yli neljännes Karvian tiloista harjoittaa kotieläintuotantoa, joista yleisimmin lypsykarjataloutta. Vuoden 2017 lopussa Karviassa oli yhteensä 5600 nautaeläintä. Nurmirehun lisäksi yleisimmät viljelykasvit ovat kaura ja ohra.

Maaseutulautakunnan avustukset

Avustusta tulee hakeea maaseutulautakunnalta vapaamuotoisella hakemuksella josta ilmenee hakijan nimi, osoitetiedot, y-tunnus ja tilitiedot. Hakemukseen tulee liittää myös kopiot laskuista ja kuiteista.

 1. Peruskuivatusavustukset maatalousmaalle
  – alle 1000 metriä olevat 0,12 €/m ja yli 1000 metriä olevat 0,08 €/m
 2. Tilan suunnittelu ja taloushallinnon neuvonta
  – maks. 50% kustannuksista
 3. Kurssitoiminta, maaseutuelinkeinot
  – Kunnassa järjestettävän koulutus- ym. toiminnan tukeminen
 4. Maatilan rakentaminen
  – Maatalouden tuotantorakennusten suunnitteluavustus 50% kustannuksista ja maksimissaan 504 euroa. Maksetaan laskun perusteella kun rakennus valmistunut.
 5. Projektien rahoitus
  – Tarkoitettu kannustusluonteisesti esim. tuotekehityshankkeisiin, joihin ei ole mahdollisuutta saada muita avustuksia esim. ELY-keskuksesta.
 6. Kalkitusavustus
  – avustus 2 €/tn, alustavasti 40 tn/tila
  – lainajyvästöstä voidaan myöntää kalkitusavustusta, jos varattu määräraha ylittyy avustuksia jaettassa

Lainajyvästön varainkäyttö

Lainajyvästön varoista voi hakea avustusta mm. erilaisiin maaseutua ja sen asukkaita kehittäviin toimintoihin elinvoimalautakunnalta. Lautakunta tekee päätöksen tapauskohtaisesti. Avustusta myönnetään enintään 35% hankkeen kustannusarviosta ja lopullinen maksatus tapahtuu kuittien perusteella.

Vuodesta 2011 lainajyvästöstä on myönnetty tukea nuorten työllistämiseen kesäksi maatiloille. Tarkemmat lisätiedot maaseututoimistosta.

Lisäksi myönnetään karvialaisille maa- tai metsätalousoppilaitoksesta valmistuneille opiskelijoille 200 € stipendi.
Hakemukseen tulee liittää kopio päättötodistuksesta.

Maaseututoimistosta saatavissa

Rehunäytteenottokaira
Maaseututoimistolta on lainattavissa polttoainekäyttöinen rehunäytteenottokaira. Kairoja säilytetään maaseututoimistolla ja ne ovat lainattavissa panttia vastaan.

Maakaira
Kaira säilytetään maaseututoimistolla ja sen saa lainaksi panttia vastaan.

Näytteenottopurkit
Maaseututoimiston käytävälle on varattu maa-, lanta- ja salmonellanäytteenottopurkkeja, joita voi ottaa tarpeen mukaan.

Yhteystiedot:
Maaseutusihteeri Kaisamaija Ronkainen
Tavattavissa maaseututoimistossa ti – pe, puh. 044 772 7509
kaisamaija.ronkainen@pori.fi

Lomitus

Honkajoen lomatoimi hoitaa maatalouslomituksen Karvian alueella.
Lomituspalveluiden tavoitteena on turvata maatalousyrityksen keskeytyksetön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun ajaksi. Maatalousyrittäjille tarjotaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaustilanteissa.

Karvian lähipalvelupäivä on kuun ensimmäinen keskiviikko klo 13.00 – 15.30 kunnantalolla.

Lomatoimen ohjaaja Piia Isomäki, puh 044 772 7515
piia.isomaki@honkajoki.fi
www.honkajoki.fi/lomatoimi