Ajankohtaista

*******************************************************************

Lue lisää eläintuista Ruokaviraston sivuilta
Vipu -palvelu

***************************************************************************

Yhteystiedot:
Maaseutusihteeri Milla Ruuhikorpi 044 772 7509 milla.ruuhikorpi@pori.fi
Maaseutusihteeri Jessica Jokinen 044 701 1819 jessica.jokinen@pori.fi

Porin maaseutupalveluiden yhteinen sähköposti: maaseutupalvelut@pori.fi

www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/maatalousyrittajille/maaseutupalvelut

Lomitus: www.kankaanpaa.fi/tyo-ja-yrittaminen/lomituspalvelut/

 

Ruokaviraston viljelijäuutiskirjeet
Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelu

Maaseututoimi

Maaseututoimen keskeisenä tehtävänä on huolehtia maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien maksatuksesta.
Lisäksi maaseututoimessa hoidetaan petovahinkoihin, hukkakauratorjuntaan ja eläintenpidon rekisteröintiin liittyviä
asioita sekä edistetään maatalouden kehittämistä kuntatasolla ja tarjotaan neuvontaa erilaisissa maatalousalan kysymyksissä.
Karvia, Merikarvia, Pori, Siikainen ja Ulvila muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, jonka palveluista vastaa Porin kaupunki.

 

Asiointi

Henkilökohtaiset tapaamiset vain ajanvarauksella. Pääsääntöisesti maaseutusihteeri paikalla keskiviikkoisin,
mutta sovittaessa virka-ajan puitteissa muunakin ajankohtana. Asioida voi myös puhelimitse ja sähköpostitse.
Lomakkeita voi jättää kunnantalon infopisteeseen/postilaatikkoon.

Karvian maatalous vuonna 2022
Kunnassa oli 184 tukea hakevaa maatilaa ja yhteensä 8 310 ha viljeltyä peltoa. Noin neljännes Karvian tiloista
harjoittaa kotieläintuotantoa, joista yleisin on lypsykarjatalous.
Nurmirehun lisäksi yleisimmät viljelykasvit ovat kaura ja rehuohra.

 

Maaseutulautakunnan avustukset
Maaseutulautakunnan avustuksiin tulossa muutoksia kuluvalle ohjelmakaudelle. Lisää tietoa tulossa myöhemmin.

Avustusta tulee hakea maaseutulautakunnalta vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan nimi,
osoitetiedot, y-tunnus ja tilitiedot. Hakemukseen tulee liittää myös kopiot laskuista ja kuiteista.
1. Peruskuivatusavustukset maatalousmaalle
– alle 1000 metriä olevat 0,12 €/m ja yli 1000 metriä olevat 0,08 €/m
2. Tilan suunnittelu ja taloushallinnon neuvonta
– maks. 50% kustannuksista
3. Kurssitoiminta, maaseutuelinkeinot
– Kunnassa järjestettävän koulutus- ym. toiminnan tukeminen
4. Maatilan rakentaminen
– Maatalouden tuotantorakennusten suunnitteluavustus 50% kustannuksista ja maksimissaan 504 euroa.
Maksetaan laskun perusteella, kun rakennus valmistunut.
5. Projektien rahoitus
– Tarkoitettu kannustusluonteisesti esim. tuotekehityshankkeisiin, joihin ei ole mahdollisuutta saada muita avustuksia esim. ELY-keskuksesta.
6. Kalkitusavustus
– avustus 2 €/tn, alustavasti 40 tn/tila
– lainajyvästöstä voidaan myöntää kalkitusavustusta, jos varattu määräraha ylittyy avustuksia jaettaessa

 

Lainajyvästön varainkäyttö
Lainajyvästön varoista voi hakea avustusta mm. erilaisiin maaseutua ja sen asukkaita kehittäviin toimintoihin
elinvoimalautakunnalta. Lautakunta tekee päätöksen tapauskohtaisesti. Avustusta myönnetään enintään 35 7% hankkeen
kustannusarviosta ja lopullinen maksatus tapahtuu kuittien perusteella.

Lainajyvästöstä myönnetään myös tukea nuorten työllistämiseen kesäksi maatiloille ja karvialaisille maa- tai
metsätalousoppilaitoksesta valmistuneille opiskelijoille 200 € stipendi. Tarkemmat lisätiedot maaseututoimistosta.

 

Maaseututoimistosta saatavissa
Maakaira, rehunäytteenottokaira sekä polttoainekäyttöinen rehunäytteenottokaira.
Kairoja säilytetään maaseututoimistolla ja ne ovat lainattavissa panttia vastaan.

 

Näytteenottopurkit
Maaseututoimiston käytävälle on varattu maa-, lanta- ja salmonellanäytteenottopurkkeja sekä rehuanalyysipusseja,
joita voi ottaa tarpeen mukaan.

 

Lomitus
Kankaanpään kaupunki toimii maatalousyrittäjien sekä turkistuottajien lomituspalveluiden paikallisyksikkönä
Jämijärven, Karvian, Kihniön, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat sekä Kankaanpään, Parkanon, Porin ja
Ulvilan kaupungit käsittävällä alueella.

Pia Isomäki
lomatoimenohjaaja (Karvia, Parkano, Kihniö ja Honkajoen alue)
044 772 7515
pia.isomaki@kankaanpaa.fi

Kankaanpään kaupunki
Honkajoen virastotalo / Lomituspalvelut
Porhontie 5
38950 Honkajoki
www.kankaanpaa.fi/tyo-ja-yrittaminen/lomituspalvelut/