Ajankohtaista

 

 

Maaseututoimi

Maaseututoimen keskeisenä tehtävänä on huolehtia maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien maksatuksesta.
Lisäksi maaseututoimessa hoidetaan petovahinkoihin, hukkakauratorjuntaan ja eläintenpidon rekisteröintiin liittyviä
asioita sekä edistetään maatalouden kehittämistä kuntatasolla ja tarjotaan neuvontaa erilaisissa maatalousalan kysymyksissä.

Karvia, Merikarvia, Pori, Siikainen ja Ulvila muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, jonka
palveluista vastaa Porin kaupunki.

Poikkeusolojen aikana asiointi tapahtuu pääasiassa puhelimitse ja sähköpostitse.
Henkilökohtaiset tapaamiset ovat toistaiseksi vain ajanvarauksella. Lomakkeita voi jättää kunnantalon
info-pisteeseen/postilaatikkoon.

Yhteystiedot:
Maaseutusihteeri Milla Ruuhikorpi 044 772 7509 milla.ruuhikorpi@pori.fi
Maaseutusihteeri Jessica Jokinen 044 701 1819 jessica.jokinen@pori.fi

Porin maaseutupalveluiden yhteinen sähköposti: maaseutupalvelut@pori.fi
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/maatalousyrittajille/maaseutupalvelut

Maatilojen neuvonta (Neuvo2020)
Käytettävissäsi 15 000 euroa asiantuntijapalveluihin yrityksesi kehittämiseen vuosien 2015-2022 aikana.
Neuvonta on edullista, sillä maksat vain alv:n osuuden, joka on vähennyskelpoinen arvonlisäverotuksessa.
Neuvontaorganisaatio saa korvauksen neuvonnasta ja neuvonnan valmistelusta Ruokavirastolta.
Neuvo 2020 -neuvonta tarjoaa tilallesi laadukasta neuvontaa useista aihealueista.

Tilojen kannattaa käyttää Neuvo 2020-tukea esimerkiksi:
· tukiehtojen ymmärtämiseen
· suunnitelmissa on sukupolvenvaihdos, investointi, yhtiöittäminen ja näihin tarvitsisi tehdä alustavia laskelmia,
· velkaneuvonta tai apu verosuunnitteluun ei olisi pahitteeksi,
· pitäisi laatia eläinten terveydenhuoltosuunnitelma ja energiasuunnitelma
· luonnonmukaisen tuotannon ehdoista
· pitäisi laskea tuotannon kannattavuutta, tuotteiden katteita ja tuotantokustannuksia.

Lisätietoa löydät: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/
Neuvojarekisteristä löydät alueen neuvojat: http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi

Karvian maatalous vuonna 2020
Kunnassa oli 195 tukea hakevaa maatilaa ja yhteensä 8 263 ha viljeltyä peltoa. Noin neljännes Karvian tiloista harjoittaa
kotieläintuotantoa, joista yleisin on lypsykarjatalous. Vuoden 2020 lopussa Karviassa oli yhteensä 5 500 nautaeläintä.
Nurmirehun lisäksi yleisimmät viljelykasvit ovat kaura ja rehuohra.

Maaseutulautakunnan avustukset
Avustusta tulee hakea maaseutulautakunnalta vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan nimi,
osoitetiedot, y-tunnus ja tilitiedot. Hakemukseen tulee liittää myös kopiot laskuista ja kuiteista.
1. Peruskuivatusavustukset maatalousmaalle
– alle 1000 metriä olevat 0,12 €/m ja yli 1000 metriä olevat 0,08 €/m
2. Tilan suunnittelu ja taloushallinnon neuvonta
– maks. 50% kustannuksista
3. Kurssitoiminta, maaseutuelinkeinot
– Kunnassa järjestettävän koulutus- ym. toiminnan tukeminen
4. Maatilan rakentaminen
– Maatalouden tuotantorakennusten suunnitteluavustus 50% kustannuksista ja maksimissaan 504 euroa.
Maksetaan laskun perusteella, kun rakennus valmistunut.
5. Projektien rahoitus
– Tarkoitettu kannustusluonteisesti esim. tuotekehityshankkeisiin, joihin ei ole mahdollisuutta saada muita avustuksia esim. ELY-keskuksesta.
6. Kalkitusavustus
– avustus 2 €/tn, alustavasti 40 tn/tila
– lainajyvästöstä voidaan myöntää kalkitusavustusta, jos varattu määräraha ylittyy avustuksia jaettassa

Lainajyvästön varainkäyttö
Lainajyvästön varoista voi hakea avustusta mm. erilaisiin maaseutua ja sen asukkaita kehittäviin toimintoihin
elinvoimalautakunnalta. Lautakunta tekee päätöksen tapauskohtaisesti. Avustusta myönnetään enintään 35% hankkeen
kustannusarviosta ja lopullinen maksatus tapahtuu kuittien perusteella.

Vuodesta 2011 lainajyvästöstä on myönnetty tukea nuorten työllistämiseen kesäksi maatiloille. Tarkemmat lisätiedot maaseututoimistosta.
Lisäksi myönnetään karvialaisille maa- tai metsätalousoppilaitoksesta valmistuneille opiskelijoille 200 € stipendi.
Hakemukseen tulee liittää kopio päättötodistuksesta.

Maaseututoimistosta saatavissa
Rehunäytteenottokaira
Maaseututoimistolta on lainattavissa polttoainekäyttöinen rehunäytteenottokaira.
Kairoja säilytetään maaseututoimistolla ja ne ovat lainattavissa panttia vastaan.
Maakaira
Kaira säilytetään maaseututoimistolla ja sen saa lainaksi panttia vastaan.
Näytteenottopurkit
Maaseututoimiston käytävälle on varattu maa-, lanta- ja salmonellanäytteenottopurkkeja, joita voi ottaa tarpeen mukaan.

Lomitus
Kankaanpään kaupunki toimii maatalousyrittäjien sekä turkistuottajien lomituspalveluiden paikallisyksikkönä
Jämijärven, Karvian, Kihniön, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat sekä Kankaanpään, Parkanon,
Porin ja Ulvilan kaupungit käsittävällä alueella.

Lomituspalveluiden tavoitteena on turvata maatalousyrityksen keskeytyksetön toiminta maatalousyrittäjän
vuosiloman ja sijaisavun ajaksi. Maatalousyrittäjille tarjotaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus
riittävään lepoon ja toipumiseen sairaustilanteissa.

Lomatoimen ohjaaja Pia Isomäki, puh 044 772 7515
pia.isomaki@kankaanpaa.fi
Lomatoimisto: Porhontie 5
38950 Honkajoki
https://www.kankaanpaa.fi/tyo-ja-yrittaminen/lomituspalvelut/