Monelle rakennuttajalle tilapäisen työntekijän palkkaamiseen liittyy paljon kysymyksiä.
Rakennuttaja on työnantajana velvollinen maksamaan palkkaamistaan työntekijöistä lakisääteisen
työeläkemaksun eli TyEL-maksun.
Ohessa linkki Tärkeää tietoa TyEL-maksuista rakennusluvan saaneille

 

Takaisin rakennusvalvonnan sivuille