Laajarunkoisen rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden lakisääteinen arviointi

Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa laajarunkoiseen rakennukseen, jota käytetään sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan  toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen taikka eläinsuojana, ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit:

  • Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1000 m²
  • Kattokannattajat ovat:
    – tehdasvalmisteiset, joiden jänneväli on vähintään 18 m; tai
    – paikalla valmistetut, joiden jänneväli on vähintään 15 m.
  • Maneesi, jonka jänneväli on vähintään edellä mainitun suuruinen pinta-alasta riippuen

Laissa säädetään rakennuksen omistajan velvollisuudesta huolehtia, että ennen lain voimaantuloa
rakennusluvan saaneen rakennuksen turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Toimenpiteiden
aikataulu ja muut huomioitavat seikat ilmenevät oheisesta tiedotteesta.
Tiedote (pdf)