Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkaisut huhtikuussa 2020 uusia oppaita, jotka löytyvät verkkosivulta www.ara.fi/oppaat tai suoraan alla olevista linkeistä. Tietopankin oppaat osiosta löytyy myös muita hyödyllisiä oppaita päivityksineen.

  • ARA-säännösten pikaopas arava- ja korkotukikohteiden omistajille

https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Oppaat/ARAsaannosten_pikaopas_arava_ja_korkotuk(56790)

Pikaopas ARA-säännöksiin

Oppaassa kerrotaan tiivistetysti ARA-säännösten vaikutukset valtion tuella rahoitettujen asuntokohteisiin.

  • Yleishyödyllisyysopas

https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Oppaat/Yleishyodyllisyysopas(56752)

Yleishyödyllisyysopas

Oppaaseen on koottu tietoa yleishyödyllisiksi nimetyille yhteisöille sekä ohjeistusta yhteisöille, jotka aikovat hakea yleishyödyllisyysstatusta.

 

 

 

Valtion tukemien lainojen käyttö- ja luovutusrajoituksista on laadittu taulukko, josta näkyy pääasialliset rajoitukset sekä toimijat tietyissä lupa-asioissa.

Käyttö- ja luovutusrajoitukset

www.ara.fi

Mm. ARA-vuokrataloja koskevien käyttö- ja luovutusrajoitusten tarkoituksena on pitää asunnot pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumiskustannukset kohtuullisina.

  • taulukko on sivun alaosassa kohdassa liitetiedostot

Asukasvalintojen valvonta kuuluu ARA-rahoitteisten asuntojen sijaintikunnalle. Kunta päättää valvontatavastaan, joka annetaan tiedoksi kunnan alueella toimiville ARA-rahoitteisten asuntojen omistajille.

Valvonnan apuna voi käyttää uudistettua – Asukasvalintapäätökset-mallilomaketta.

asukasvalintojen valvonta ja ohjaus

www.ara.fi

ARA-rahoitteisten asuntojen asukasvalintojen valvonta kuuluu kunnille ja asukasvalintojen ohjaus kuuluu ARAlle.Vuokranmäärityksen valvonta on ARAn tehtävä.

  • lomake löytyy sivun alaosasta kohdasta liitteet