ARAn myöntämä korjausavustus vanhusten tai vammaisten asuntoihin

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA myöntää tietyin edellytyksin avustusta ikääntyneiden ja vammaisten
asuntoihin tehtäviin korjaustöihin.

Lue lisää ARAn sivuilta: Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi
ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa
ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa
ilman avustusta.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50% hyväksytyistä korjauskustannuksista.
Poikkeustapauksissa avustus voi olla entintään 70%, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos
vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi
tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Avustusta haetaan ARAsta, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.
Avustettavia toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen aloituspäätöstä tai ARAn antamaa aloituslupaa.

Avustusten hakemisessa ja korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa auttaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat.
Tarvittaessa korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on
maksutonta, remonttikulut asiakas kuitenkin maksaa itse.

Lue lisää korjausneuvonnasta: Mitä korjausneuvonta on?

Satakunnassa neuvojana toimii rakennusinsinööri Tiina Toivonen.
Vanhustyön keskusliiton esitteen ja Tiina Toivosen yhteystiedot löydät painamalla tätä linkkiä.

Myös Karvian kunnan rakennusvalvonnasta voi kysyä neuvoja.

 

ARAn opas korjausavustusten hakemiseen

Korjausavustusohje 2018 (pdf-tiedosto)