Rakennusvalvonta

Tavoitteena hyvä asuin- ja työympäristö kauniissa maisemassa rakentavalla yhteistyöllä.

Rakennusvalvonnan palvelut

 • Rakentamisen neuvonta ja -valvonta
 • Rakennuslupa-asiat
 • Rakennuspaikan korkeuden merkintä ja tarvittavat katselmukset
 • Maankäytön suunnittelu
 • Kaavoitus: yleiskaava ja asemakaava
 • Lausunnot rakennushankkeista esim. TE-keskukselle
 • Lähiosoitteet ja osoitekartat
 • Haja-asutusalueen jätevesiasioiden neuvonta
 • Liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat
 • Kunnan edustaja maanmittaustoimituksissa
 • Kunnan edustaja asunto-osakeyhtiöissä
 • Kunnan rakennushankkeiden rakennuttaminen ja valvonta yhteistössä kunnanrakennusmestarin kanssa

Rakennusvalvonnan tehtäviä Karviassa hoitaa rakennuspäällikkö Matti Halme, jonka tavoittaa numerosta 040 756 7629.  Katselmuksia ja neuvontakäyntejä pyritään järjestämään joustavan aikataulun mukaisesti.

Maa-aines- ja ympäristöluvat sekä muut ympäristönsuojeluun liittyvät asiat Karviassa hoitaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Posa, Posan sivuille pääset painamalla tästä.

Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

ARAn oppaita

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julkaissut uusia oppaita, jotka löytyvät verkkosivuilta www.ara.fi/oppaat

Vuoden rakennustyö

Tekninen lautakunta valitsi vuoden 2019 rakennustyöksi MTY Suomisen pihattonavetan.

Korjausavustus vanhusten tai vammaisten asuntoihin

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA myöntää tietyin edellytyksin avustusta ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin tehtäviin korjaustöihin.


Tiedotus laajarunkoisen kiinteistön omistajalle

Laajarunkoisen rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden lakisääteinen arviointi on pakollista tietyissä tapauksissa.

Tiedote

Rakensitko maalämpöjärjestelmän vuosina 2012-2015?

Tyel-maksut

Kysymyksiä tilapäisen työntekijän palkkaamiseen liittyen?


Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa. Työsuojeluhallinto on julkaissut Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista. Pääset oppaaseen painamalla alta "lue lisää"!

Yhteystiedot

Matti Halme

rakennuspäällikkö

0407567629
matti.halme@karvia.fi

Pii Lepola

toimistosihteeri

0401203907
pii.lepola@karvia.fi