KUNNANVALTUUSTO

KUNNANHALLITUS

ELINVOIMALAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Pöytäkirja 1/2021