YEAH-HANKE (LASTEN JA NUORTEN YRITTÄJYYSKASVATUSTA KANSAINVÄLISESTI KÄYTÄNTÖÖN)

Kolmivuotisen ja kolmen eri maan (Viro, Suomi, Tsekki) kesken neljällä eri alueella toteutettavan kansainvälisen hankkeen tavoitteena on aktivoida alueiden nuoria yrittäjyyteen ja edistää lasten sekä nuorten parissa toimivien tietoisuutta yrittäjyyskasvatuksen ja tavoitteellisen nuorisotyön tarpeellisuudesta erityisesti maaseutumaisilla alueilla. Virossa yrittäjyys on arvostettua ja maaseutualueilla on tavoitteena saada nuoret palaamaan maaseudun asukkaiksi erityisesti yrittäjinä oman ammattitaitonsa alueiden hyväksi tuoden.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja lapset, kasvatustyön ammattilaiset, yhdistykset ja alueiden paikalliset yrittäjät. Hankkeen toimet ulotetaan Pohjois-Satakunnan alueelle mm. tiedotuksen avulla ja hankkeessa järjestettävät kilpailut ja tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja hankkeen facebook-sivuilta

KIELTEN OPISKELUN VARHENTAMINEN

Karvian kunta on saanut opetushallitukselta rahoitusta kielten opiskelun varhentamiseen lukuvuosille 2017-2018 sekä 2018-2019.

Hankkeen myötä englanti on otettu mukaan Päiväkoti Kissankimalluksen yli 3-vuotiaiden toimintaan leikkien, pelien ja laulujen avulla.

Esiopetuksen oppilaille tarjotaan yksi tunti englannin opetusta muun toiminnan ohessa niin ikään lähinnä leikkien.

1-6 luokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuus yhteen ylimääräiseen englannin tuntiin viikossa, eli hankkeen myötä englannin opetusta on ollut myös luokilla 1. ja 2.

ESITTÄVIEN TAITEIDEN KATSOMO

Karvian Kanttiin rakennetaan esittävien taiteiden katettua katsomoa. Katsomon rakentamiseen on saatu avustusta  ELY-keskukselta ja itse rakentaminen tapahtuu pääosin talkoovoimin. Katsomon arkkitehtuurissa on saanut innoituksensa  Kantissa  1630-luvulla sijainneesta Kyrö-Skanssin linnakkeesta. Katsomon arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy.  Katsomo valmistuu kesällä 2019.