Esiopetuksen päätoiminen tuntiopettajuus Karvian yhtenäiskoulussa

Karvian kunnan esiopetus järjestetään yhtenäiskoulu Opinpolussa. Lukuvuonna 2021-2022 esiopetuksessa on kaksi ryhmää.
Molempien ryhmien opetus tapahtuu yhtenäiskoulun esiopetukseen varatuissa vuonna 2017 valmistuneissa tiloissa.

Etsimme päätoimista esiopetuksen tuntiopettajaa ajalle 10.8.2021-4.6.2022.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja, vahvaa pedagogista osaamista ja kehittävää työotetta.
Tilat mahdollistavat yhteisopettajuuden toteuttamisen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuustodistuksista annetun asetuksen nro 1998/986 mukaisesti.
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen Karvian koulutoimisto, koulutoimenjohtaja, Kylä-Karviantie 17,
39930 Karvia tai sähköpostilla karvia@karvia.fi.

Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valinnasta lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää rikosrekisteriote
asetuksen 504/2002 mukaisesti. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika. Hakemuksiin, joita ei palauteta,
tulee liittää jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä ansioluettelo.

Hakemukset tulee olla perillä viimeistään 11.4.2021 mennessä.

Lisätiedot rehtori Arimo Koivisto 040-1435151 ja koulutoimenjohtaja Kaisamaija Ronkainen 044-7727520