Karvian kunnan yhtenäiskouluun etsitään tuntiopettajaa ajalle 9.8.2021–4.6.2022. Tehtävä on resurssiopettajuus painottuen alkuopetukseen (vähintään 12 opetustuntia viikossa).

Arvostamme yhteistyötaitoja sekä innokkuutta kehittää omaa osaamista. Hakijalta odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja oppilaiden, työyhteisön ja huoltajien kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Karvian koulutoimisto, koulutoimenjohtaja, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia tai sähköpostilla karvia@karvia.fi. Valitun tulee toimittaa lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee olla perillä viimeistään 13.5.2021 mennessä.

Lisätiedot rehtori Arimo Koivisto 0401435151 ja koulutoimenjohtaja Kaisamaija Ronkainen 044-7727520