Karvian kunnassa on uudelleen haettavana määräaikainen luokanopettajan tehtävä ajalle 9.8.2021-4.6.2022. Työskentelypaikkana on Karvian yhtenäiskoulu Opinpolku.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja, vahvaa pedagogista osaamista ja kehittävää työotetta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuustodistuksista annetun asetuksen nro 1998/986 mukaisesti. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen Karvian koulutoimisto, koulutoimenjohtaja, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia tai sähköpostilla karvia@karvia.fi.

Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valinnasta lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää rikosrekisteriote asetuksen 504/2002 mukaisesti. Tehtävässä on 4 kk:n koeaika. Hakemuksiin, joita ei palauteta, tulee liittää jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä ansioluettelo.

Hakemukset tulee olla perillä viimeistään 25.5.2021 mennessä.  Tehtävää aiemmin hakeneiden hakemukset huomioidaan uudessa haussa.

Lisätiedot rehtori Arimo Koivisto 040-1435151 ja koulutoimenjohtaja Kaisamaija Ronkainen 044-7727520