Kuulutus Lakeuden Vesi Oy Kauraharjun Vedenottamo

Asia: Vedenoton aloittamiselle Kauraharjun vedenottamosta asetetun määräajan jatkaminen.