Kuulutus Lakeuden Vesi Oy Kantinkankaan Vedenottamo

Asia: Vedenoton aloittaminen Kantinkankaan vedenottamosta asetetun määräajan jatkaminen.