Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 1o/ 2021 alkaen

Tarkastuslautakunnan, nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston
pöytäkirjat/muistiot 2023 löytyvät linkistä karvia.fi/poytakirjat-2023/