Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 1o/ 2022 alkaen

Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat/muistiot 2024
löytyvät linkistä karvia.fi/poytakirjat-2024