Karvian kunnanhallitus on kokouksessaan 23.3.2020 päättänyt käynnistää koko kunnan
henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Yhteistoimintaneuvotteluesitys