Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden.
Varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä (4) kuukautta ennen
kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa hakevat uudet, 1.8.2021 alkaen kunnallista hoitopaikkaa tarvitsevat sekä esikoulun
aloittavat lapset, jotka tarvitsevat esikouluajan ulkopuolella varhaiskasvatusta.
Hakemuksia saa kunnantalolta sekä kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.karvia.fi/varhaiskasvatus

Hakemus toimitetaan liitteineen kunnantalon neuvontaan tai varhaiskasvatuksen toimistoon
viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon aloittamista.

Lisätietoja 040 182 4170, päivähoidon ohjaaja