Varhaiskasvatuspaikkaa hakevat uudet, 1.8.2020 alkaen kunnallista hoitopaikkaa tarvitsevat sekä esikoulun
aloittavat lapset, jotka tarvitsevat esikouluajan ulkopuolella varhaiskasvatusta.
Hakemuksia saa kunnantalolta sekä kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.karvia.fi
Hakemus toimitetaan liitteineen (mm. tulotiedot) kunnantalon neuvontaan tai päivähoitotoimistoon
4 kuukautta ennen hoidon aloittamista.

Hakemukset palautetaan 31.3.2020 mennessä.

Lisätietoja puh. 040 1824170, päivähoidon ohjaaja