Varhaiskasvatuspaikkaa hakevat uudet, 1.8.2019 alkaen kunnallista hoitopaikkaa tarvitsevat sekä
esikoulun aloittavat lapset, jotka tarvitsevat esikouluajan ulkopuolella varhaiskasvatusta.

Hakemuksia saa kunnantalolta sekä kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.karvia.fi
Hakemus toimitetaan liitteineen (mm. tulotiedot) kunnantalon neuvontaan tai päivähoitotoimistoon
4 kk ennen hoidon aloittamista.

Lisätietoja puh. 040 1824170, päivähoidon ohjaaja