Karvian kunta ja Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot pyytää tarjousta talvikunnossapitotöistä
katu- ja piha-alueillaan seuraavan tarjouspyynnön mukaisesti

 

Tarjouspyyntö 22.9.2022

Lisäkirje1

Liite 1. Talvikunnossapitöiden Tehtäväkuvaukset

Tarjouslomake 20.9.2022 Liite 2

Tarjouksen jättöön on annettu lisäaikaa. Tarjoukset on toimitettava tarjouspyynnön mukaisesti viimeistään 12.10.2022 klo 15:00