Satakunnassa kartoitetaan asukkaiden päihteisiin liittyviä näkemyksiä

Satakunnassa kartoitetaan asukkaiden päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä
ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kartoitus toteutetaan päihdetilannekyselyn avulla,
mihin jokainen satakuntalainen voi vastata syyskuun aikana.

Päihdetilannekyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Satakunnassa.
Kyselyllä halutaan selvittää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä ehkäisevän
päihdetyön toiminnan kohteita, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Päihdetilannekysely on toteutettu
Satakunnassa kaksi kertaan, vuosina 2018 ja 2019.
Lisäksi Porissa on aiempina vuosina toteutettu päihdeasennekysely, jossa on osittain samoja teemoja kuin
päihdetilannekyselyssä.

– Aiempiin kyselyihin verrattuna, tänä vuonna päihdetilannekyselyssä kartoitetaan myös koronapandemian aikana
heränneitä huolia omasta ja läheisten päihteiden käytöstä, kertoo hankekoordinaattori Tellu Rosenqvist.

Satakunnassa toteutetut päihdetilannekyselyt osoittavat, että ehkäisevän päihdetyön tunnettavuus on kasvanut koko Satakunnassa.
Vuonna 2018 päihdetilannekyselyyn vastanneista 26 % koki, että ehkäisevä päihdetyö on tuttua.
Seuraavassa kyselyssä ehkäisevän päihdetyön koki tutuksi 39 % vastaajista.
Panostusta ehkäisevän päihdetyön tunnettavuuteen tarvitaan jatkossakin, jotta työ tulee tutuksi kaikille satakuntalaisille.
Päihdehaittojen ehkäisyyn tarvitaankin koko yhteiskunta ja vastaavasti koko väestö on ehkäisevän päihdetyön kohteena.

Kyselyyn voi osallistua syyskuun aikana

Kyselyyn voi osallistua Satakunnan kuntien verkkosivuilla nimettömästi ja luottamuksellisesti 1.-30.9.2021.
Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas Satakunnan
päihdetyön kehittämisessä. Kyselyyn voi vastata myös suoraan tästä linkistä kyselyn auettua.

Päihdetilannekyselyn toteutus on osa valtakunnallista Pakka (paikallinen alkoholipolitiikka) -toimintamallia.
Tiedon keruusta vastaavat kunnat ja käsittelystä vastaa Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus-hanke.
Vastaavia kyselyjä toteutetaan ympäri Suomea, ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien kehittämisverkosto voi
verrata eri alueilla esiin tulevia näkemyksiä.

Lisätietoja antaa:
Tellu Rosenqvist, hankekoordinaattori, Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke, puh. 044 701 0579