Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa. Työsuojeluhallinto on julkaissut Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.

Pääset oppaaseen painamalla tästä linkistä.

Linkki oppaaseen myös rakennusvalvonnan omilla sivuilla.