Parkanon henkilöliikenneaseman merkitystä ja mahdollisuuksia
junaliikenteessä selvitetään – käyttäjäkysely käynnistyy

Pirkanmaan liitto ja Parkanon kaupunki ovat osana Päärata+ -hanketta käynnistäneet Parkanon
henkilöliikenneaseman kehittämistä koskevan selvityksen. Tavoitteena on selvittää Parkanon
henkilöliikenneaseman nykytila ja kehittämispotentiaali sekä tunnistaa potentiaalin saavuttamiseksi
vaadittavat kehittämistoimenpiteet ja niille kehityspolku. Lisäksi työssä pohditaan liityntäliikenteen
palvelukonseptia.

Parkanon henkilöliikenneasemaa koskeva selvitystyö valmistuu marraskuussa 2020. Työssä esitettävät
kehittämistoimet voivat koskea esimerkiksi aseman palveluja, liityntäpysäköintiä, saavutettavuutta
joukkoliikenteellä ja junatarjontaa.

Osana käyttäjäpotentiaalin ja kehittämistarpeitten arviointia toteutetaan käyttäjäkysely aseman
potentiaalisille käyttäjille. Kyselyn vastaajiksi pyritään erityisesti tavoittamaan henkilöitä, jotka pendelöivät
Parkanon aseman vaikutusalueen ja Tampereen tai Seinäjoen välillä. Kyselytutkimuksella tavoitetaan myös
sellaisia henkilöitä, jotka eivät käytä Parkanon asemaa.
Kyselyllä pyritään hahmottamaan Parkanon aseman käyttäjäpotentiaalin ja kehittämistarpeitten lisäksi
mahdollisia käytön esteitä.

Kysely on avoinna 1.- 15.9.2020 ja siihen voi vastata seuraavasta linkistä

https://player.myzef.com/waystep/ajax/?q=38-EpSpHbgq *

Päärata+ on kuuden maakunnan yhteistyötä, joka tähtää pääradan ja sen oksien (Vaasan, Porin/Rauman ja
Jyväskylän suunnat) tilanteen parantamiseen. Pirkanmaan liiton samannimisessä hankkeessa mm.
tuotetaan tietoa pääradan kehittämisen tueksi. Parkanon henkilöliikenneasema sijaitsee pääradalla ja
asemaa käytetään yli maakuntarajojen.

Lisätietoja selvitystyöstä antavat:
Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Parkano, p. 044 7865 201, jari.heiniluoma@parkano.fi
Liikennesuunnittelija Mikko Vallbacka, Pirkanmaan liitto, p. 044 735 1141, mikko.vallbacka@pirkanmaa.fi

*Käyttäessäsi julkista linkkiä, kopioi linkki yllä olevasta kentästä ilman, että avaat linkin ensin.
Kun avaat julkisen linkin selaimessa, se muuttuu henkilökohtaiseksi linkiksi. Henkilökohtaista linkkiä ei
tule jakaa muille.