MENUMENU

Päivähoitoon hakeminen 1.8. alkavalle toimintakaudelle.

Hakemuksia saa Karvian kunnan nettisivuilta ja kunnantalolta.
Hakemus toimitetaan liitteineen (mm. tulotiedot) kunnantalon neuvontaan tai päivähoitotoimistoon
4 kk ennen hoidon aloittamista.

Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen
tekemään siitä ilmoituksen Karvian kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnalle (Varhaiskasvatuslaki 28§)

Lisätietoja 040 182 4170/päivähoidon ohjaaja

Lomakkeet voi tulostaa myös tästä:

Päivähoitohakemus
Perheen tulotiedot
Tietoja lapsesta (viedään täytettynä hoitajalle)