Nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään yrittäjille, jotka ovat työllistäneet karvialaisen,
vuonna 1997 – 2006 (vuonna 2021) syntyneen koululaisen tai opiskelijan vähintään
4 viikon ajaksi. Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä.

Tuen suuruus on 500 € kesätyöntekijää kohti. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden työsuhteiden
perusteella. Tukihakemukset tulee palauttaa 31.5.2021 mennessä Karvian kuntaan.

Hakemusten määrästä riippuen, tukea maksetaan yhden tai useamman kesätyöntekijän osalta yritystä kohti.

Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakas yrityksessä.

Avustus maksetaan jälkikäteen ja hakemukseen on liitettävä kuittijäljennökset suoritetuista
maksuista tai muu selvitys toimenpiteen toteutumisesta.

Lomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla alla olevasta linkistä.

Kesätyöllistämishakemus 2021