Karvian kunta myöntää hakemusten perusteella kesätyötukea yrityksille, jotka työllistävät karvialaisen,
vuonna 1995- 2004 syntyneen koululaisen tai opiskelijan vähintään 4 viikon ajaksi.
Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä. Tuen suuruus on  500€ kesätyöntekijää kohti.
Hakemusten määrästä riippuen,  tukea maksetaan yhden tai useamman kesätyöntekijän osalta yritystä kohti.

Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakas yrityksessä.

Hakemuslomakkeita ja tarvittaessa lisätietoja on saatavissa Satakunnan  työ- ja elinkeinotoimiston
Kankaanpään yksiköstä, puh. 0295 045 114 tai Karvian kunnanvirastosta.

Hakemukset toimitetaan Karvian kunnanvirastoon tai Kankaanpään työvoimatoimistoon 31.5.2019 mennessä.

Tulosta tästä: Kesätyöllistämistukihakemus 2019