Nuorisotilat tarjoavat päihteettömän ja turvallisen vapaa-ajanviettopaikan nuorille kahdesti viikossa.

Aluksi maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14.00 – 20.00, alkaen maanantaina 2.11.2020.

Paikalla on valmentaja ja nuoriso-ohjaaja Sami Sanssi, joka kuuntelee herkällä korvalla nuorten toiveita
tulevan toiminnan suhteen sekä ohjaa, opastaa ja neuvoo kävijöitä tilojen käytössä. Edelleen hän kertoo
yhteisistä järjestyssäännöistä ja käytänteistä sekä on vahvana tukena muissa arkipäivän asioissa.

Tavoite on, että nuorisotilan toiminnasta tulee järjestelmällistä ja säännöllistä.
Näin saamme nuorisotyöhön ennalta-ehkäisevän työotteen sekä parannettua nuortemme elinoloja ja hyvinvointia.

Ks. tarkemmin Karvian kunta/nuorisolle