Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää
sesitsemän vuotta. Syksyllä 2019 aloittavat koulunsa vuonna 2012 syntyneet lapset.

Esitäytetty ilmoittautumislomake jaetaan nykyisille esioppilaille ja muut koulutulokkaat
saavat lomakkeen Karvian yhtenäiskoululta.

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin, tai anoa lykkäystä
lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee mahdollisimman pian toimittaa tätä koskeva anomus
sekä asiantuntijalausunto koulutoimenjohtajalle.

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään Karvian yhtenäiskoulu Opinpolun tiloissa
vuonna 2013 syntyneille lapsille. Ilmoittautumislomake lähetetään Karvian kaikille vuonna
2013 syntyneille lapsille väestörekisteritietojen mukaan. Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa
tästä linkistä ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMISLOMAKE LV. 2019 2020 tai lomakkeen
saa myös yhtenäiskoulun kotisivuilta peda.net/karvia.

Esiopetuksen ja perusopetuksen 1-luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, kun
koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä 3 km tai enemmän.

Ilmoittautumislomakkeet on toimitettava yhtenäiskoulu Opinpolkuun 22.2. mennessä.
Osoite: Haapasenkatu 3, 39930 Karvia. Puhelin 040 120 3913/kanslia.

Tutustumispäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta