Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Syksyllä 2020 aloittavat koulunsa vuonna 2013 syntyneet lapset.
Esitäytetty ilmoittautumislomake jaetaan nykyisille esioppilaille ja muut koulutulokkaat saavat
lomakkeen Karvian yhtenäiskoululta.

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulun-
käynnin alkamiseen, tulee mahdollisimman pian toimittaa tätä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto
koulutoimenjohtajalle.

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään Karvian yhtenäiskoulu Opinpolun tiloissa vuonna 2014
syntyneille lapsille. Ilmoittautumislomake lähetetään Karvian kaikille vuonna 2014 syntyneille lapsille
väestörekisteritietojen mukaan. Ilmoittautumislomakkeen saa myös yhtenäiskoulun kotisivuilta peda.net/karvia.

Esiopetukseen ja perusopetukseen 1-luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, kun koulumatka on
lyhintä käyttökelpoista reittiä 3 km tai enemmän.

Ilmoittautumislomakkeet on toimitettava yhtenäiskoulu Opinpolkuun 21.2. mennessä.
Osoite: Haapasenkatu 3, 39930 Karvia. Puh. 040 120 3913/kanslia.

Tutustumispäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta