Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 22.3. – 28.3.23

Äänestyspaikkana toimii Karvian kunnantalo, valtuustosali, Kylä-Karviantie 17, Karvia

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
• keskiviikko – perjantai 22.-24.3. klo 10.00-18.00
• lauantai – sunnuntai 25.-26.3. klo 11.00-15.00
• maanantai – tiistai 27.-28.3. klo 12.00-20.00

Ennakkoäänestys on mahdollinen yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa koko maassa kotikunnasta
riippumatta.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestystai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös samassa taloudessa asuva
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen
yhteydessä, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu Karvian keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse
viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Osoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia,
puh. (02)572 790, sähköposti karvia@karvia.fi . Ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta.

Vaalipäivän äänestys 2.4.23 Karvian kunnantalo, valtuustosali klo 9 – 20.

Tarkemmin vaaleista voit lukea täältä