Lehmät

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Tarjouspyyntö

KARVIAN KUNTA MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMISTAMANSA KIINTEISTÖT
RANTALA 230-403-2-84 JA HOLMA 230-403-2-78

 

Kiinteistöt myydään yhtenä kokonaisuutena. Tila Rantala on pääasiassa peltoa, ja sen pinta-ala on 4,048 hehtaaria.
Tila Holma on peltoa (n. 4000 m2) ja nuorta metsää/taimikkoa (n. 2400 m2), ja on kokonaispinta-alaltaan 0,64 ha.
Pellot ovat osittain salaojitettuja ja korvauskelpoista. Viljelyalan kauppaan ei sisälly tukioikeuksia eikä niitä ole erikseen ostettavissa Karvian kunnalta.

Kiinteistöt sijaitsevat Karviankylässä po. Karviankyläntie 501. Kiinteistöillä sijaitsevat peltoalat ovat vuokrattuina 31.12.2018 asti.
Kiinteistön omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle 1.1.2019.

 

Kiinteistöt sijaitsevat Karvian ranta-yleiskaava-alueella. Kiinteistöt on tällä hetkellä kaavoitettu pääosin maa- ja metsätalousalueeksi.
Kiinteistöt kuitenkin myydään maa- ja metsätalousalueena ilman rakennusoikeutta, ja kunta pidättää itsellään tilalle Rantala
rantayleiskaavassa merkityn virkistysmajan rakennusoikeuden. Alueelle tullaan tekemään kaavamuutos, jossa VR2 – merkintä
poistetaan ja muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M).

Kiinteistöt sijaitsevat alueella, joka on Satakunnan maakuntakaavassa merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

 

Kiinteistön ostaja vastaa yksin kaupanvahvistamisen kustannuksista sekä varainsiirtoverosta.

 

Sitovat tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella Karvian kunta, kunnanhallitus, Kylä-Karviantie 17,
39930 Karvia 6.4.2018 klo 13.00 mennessä. Kuoreen tunnus ”kiinteistöjen ostotarjous”. Tarjousten tulee olla voimassa 30.6.2018 saakka.

 

Karvian kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

 

Lisätietoja kiinteistöstä antaa kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi, p. 044-2754767, jaakko.kallioniemi(at)karvia.fi.

 

Karvian kunnanvaltuusto

 

Hanna Vainionpää

Kunnansihteeri

044-7727520

hanna.vainionpaa@karvia.fi

 

Liitteet:

 

 

 

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=12&coord=274473.751711701_6905734.433096218&mapLayers=base_35+100+default,90+100+default,99+100+default&showMarker=true

 


Takaisin