Lehmät

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Kuulutus Karvian kirkonkylän kortteleita ja katualuetta koskeva asemakaavamuutos

KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 53, 54, 55, 56 JA KATUALUETTA KOSKEVA
ASEMAKAAVAMUUTOS

Karvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2017 § 74 hyväksynyt Karvian kirkonkylän
kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen.

 

Hyväksytty kaava asetetaan nähtäville neljäntoista päivän ajaksi ajalla 28.11. – 11.12.2017.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Karvian kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.

 

Nähtäville asettamisesta alkaa valitusaika, joka on kunnallisvalituksessa 30 päivää (kuntalaki 138 §).
Mahdolliset perustellut valitukset tulee olla perillä viimeistään 28.12.2017 osoitteessa:

 

Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

 

Lisätietoja:
Aluearkkitehti Ilmari Mattila, PL 36, 38701 Kankaanpää, puh 044 577 2726, ilmari.mattila(at)kankaanpaa.fi
Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia, puh 044 275 4767, jaakko.kallioniemi(at)karvia.fi


Karviassa 28.11.2017
Kunnanhallitus

 

Kaavaseloste
Kaavakartta


Takaisin