Lehmät

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Karvian rantayleiskaavan muutoksia Sarvelan kylässä

KARVIAN RANTAYLEISKAAVAAN MUUTOKSIA SARVELAN KYLÄSSÄ

Karvian kunnanhallitus on käsitellyt Teknisen lautakunnan ehdotuksesta rantayleiskaavan kaavamuutoksen kokouksessaan
14.8.2017 § 154 ja päättänyt asettaa ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville. Rantayleiskaavan muutos koskee
Karvian kunnan Sarvelan kylässä olevia seuraavia tiloja:

 

NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0,
HENKANRANTA 230-411-18-2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-102,
HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99,
RANTASARVELA II 230-411-4-81

 

Muutos koskee varsinaisesti tiloja:

NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, JAANALA 230-411-4-176.

 

Yleiskaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kahden rakentamattoman lomarakennuspaikan sijaan yksi isompi lomarakennus.
Lomarakennuspaikka siirretään etäämmäksi rannasta.

 

Suunnittelualue sijaitsee Karvian pohjoisosassa Karvianjärven eteläosassa sen länsirannalla lähellä Sarapohjantietä ja Sarvelan kyläkeskusta.

 

Alueen koko: Alueen pinta-ala on noin 4,9 ha.

 

Rantayleiskaavan muutoksen ehdotusvaihe kaavakarttoineen ja selostuksineen asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi 5.9. – 4.10.2017
Karvian kunnantalon ilmoitustaululle sekä Karvian kunnan kotisivulle.

 

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua ehdotusvaiheen kaava-aineistoon ja esittää mielipiteensä asiasta kirjallisesti nähtävänä
oloajan kuluessa (MRL 62 §, MRA 30 §, vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa). Muistutukset ja huomautukset tulee tehdä kirjallisena 4.10.2017
mennessä osoitteeseen:

 

Karvian kunta, Kunnanhallitus, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia

Lisätietoja: 

Aluearkkitehti  Ilmari Mattila

PL 36 38701 KANKAANPÄÄ

puh. 044-5772726 ilmari.mattila@kankanpaa.fi

Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi

Kylä-Karviantie 17    39930 KARVIA
puh. 044-2754767, jaakko.kallioniemi@karvia.fi 

 

Kaavaseloste
Kaavakartta

 

Karviassa 5.9.2017

KunnanhallitusTakaisin