Lehmät

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Kuntavaalit 2017

Oikeusministeriön vaalisivut www.vaalit.fi, ajankohtaista tietoa vaaleista ja niihin liittyvistä asioista.

 

Kuntavalit 2017 Karviassa

Ehdokashakemusten jättäminen ja valittavien valtuutettujen määrä Karviassa

 

Puolueiden ja valitsijayhditysten hakemuksia ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoituksia vaaliliitoista
ja yhteislistoista otetaan vastaan Karvian kunnantalolla

  • maanantaina 27.2.2017 klo 9.00 - 16.00 sekä
  • tiistaina 28.2.2017 klo 9.00 - 16.00

Keskusvaalilautakunnan päätöksellä edellä mainitut ilmoitukset ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan
sihteeri, Arja Honkanen, virkahuoneessaan.

 

Karvian kunnanvaltuustoon valitaan 21 valtuutettua.

*********************************************************************************

Ennakkoäänestys, koti- ja laitosäänestys sekä vaalipäivän äänestys

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortit
viimeistään to 16.3.2017 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään 29.3. - 4.4.2017.
Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka (nimi: Karvian kunnantalo), joka sijaitsee:
kunnantalolla lautakuntien kokoushuoneessa, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.

Yleisen ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:

  • keskiviikko - perjantai klo 09.00 - 18.00
  • lauantai - sunnuntai klo 11.00 - 15.00 ja
  • maanantai - tiistai klo 09.00 -20.00

Ennakkoäänestys on mahdollinen yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa koko maassa kotikunnasta riippumatta.
Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänetys- tai ennakkoäänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi tietyin edellytyksin
halutessaan äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Omaishoitajan on tehtävä äänestyspyyntö kotiäänestystä pyytäneen kanssa samanaikaisesti.

 

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu Karvian keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse
kunnantalon vaihteeseen viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia,
puh (02)572 790. Ilmoittautumislomakkeita kotiäänestykseen saa kunnantalon neuvonnasta.

 

Laitosäänestys
Iltaruskon palvelukeskuksessa, osoite: Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia sekä
Palvelukoti Syreenissä, osoite: Iltaruskonkatu 3, 39930 Karvia.
Äänestyksen ajankohdasta ilmoitetaan erikseen molemmssa laitoksissa.

 

Vaalitoimitus

Vaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.
Vaalipäivän äänestyspaikkana on Karvian kunnantalo, valtuustosali, osoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.
aÄänestyspaikka on avoinna klo 9.00 - 20.00.
Keskusvaalilautakunnan osoite on Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia ja puh. (02) 572 790.

 

Vaalien ulkomainonta
Kunnan keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa kunnan pystyttämiin tauluihin 22.3.2017 alkaen.
Aloitusajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.

 

Karvian kunnan keskusvaalilautakunta


Takaisin